Välkommen

Kartor över Hälleviksstrands utveckling

StranasHistoria.

I samarbete med Hälleviksstrands Främjande och Morlanda Hembygdsförening.

Berättelser och bilder från det gamla Hälleviksstrand

Välkommen till vår webbplats. Vi är Sällskapet StranasHistoria, ideell förening. Vi dokumenterar det gamla Hälleviksstrand i ord och bild. På den här webbplatsen beskriver vi "vad vi gjort, vart vi är på väg och hur det går".

Vi vill också via webbplatsen ha en dialog med Dig som vet och kan berätta mer om Hälleviksstrand i gamla tider. Var varmt välkommen att kontakta oss.

 

Hällewijkstrand 1703

Geometrisk afmätning.

Hällewik 1790

Charta öfver Hällewik Nedergårdens kaalfhage. Upprättad af J P Wessborg

Hälleviksstrand under sill- perioden 1750-1810

Den gamla bebygglesen i lä bakom Wadhusberget. Nyare hus har bör-

jat att öras runt berget. Trankokeriet Båteviken uppfördes 1784 och hade kapacitet för 12 kittlar.

Hälleviksstrand 1892

Upprättad av Carl Anders- son f d elev vid Billström- ska Folkhögskolan på Tjörn och Anton Anders- son Nötskär på uppdrag av Brandförsäkringsverket.

Vi finns också på Facebook StranasHistoria